ஒரு தேவதையின் காதலனாய் வாழ்ந்தவன்

ஞாயிறு, 3 ஆகஸ்ட், 2008

ஊடல்…என் கண்களில் இருந்து


உடைந்துவிழும் ஒவ்வொருத்துளி


கண்ணீருக்குள்ளும் நெருப்பாய்


எரிந்துகொண்டிருக்கிறது நமது


நேற்றைய ஞாபகங்கள் !


முற்றிப்போய் முட்டிக்கொண்ட


நமது சண்டைகளுக்குள்


ஒன்றும் பேசாமல்ஒளிந்து


கொண்டிருக்கிறது


நமக்கான காதல் !

கருத்துகள் இல்லை: