ஒரு தேவதையின் காதலனாய் வாழ்ந்தவன்

திங்கள், 11 ஆகஸ்ட், 2008

தமிழ்மொழி

தடுக்கி விழுந்தால்
மட்டும் அ…ஆ…

சிரிக்கும்போது
மட்டும் இ..ஈ..

சூடு பட்டால்
மட்டும் உ…ஊ..

அதட்டும்போது
மட்டும் எ..ஏ…

ஐயத்தின்போது
மட்டும் ஐ….

ஆச்சரியத்தின்போது
மட்டும் ஒ…ஓ…

வக்கணையின் போது
மட்டும் ஒள

விக்கலின்போது
மட்டும் …..

என்று தமிழ் பேசி
மற்ற நேரம்
வேற்று மொழி பேசும்
தமிழரிடம்
மறக்காமல் சொல்
உன் மொழி
செம்மொழியென்று


-நானில்லை


கருத்துகள் இல்லை: