ஒரு தேவதையின் காதலனாய் வாழ்ந்தவன்

சனி, 2 ஆகஸ்ட், 2008

நீ புத்திசாலி.....
புத்திசாலி ஆண்கள்
முட்டாள் பெண்களைக்
காதலிப்பதுண்டு
ஆனால்
புத்திசாலிப் பெண்கள்
முட்டாள் ஆண்களைக்
காதலிப்பதில்லை
நீ புத்திசாலி.....

கருத்துகள் இல்லை: